Misstanden in Nederlandse kinderdagverblijven: gebrek aan kwaliteit en veiligheid

Misstanden in Nederlandse kinderdagverblijven: gebrek aan kwaliteit en veiligheid

14 August 2023 Off By Damiano Schet

In de wereld van kinderdagverblijven en buitenschoolse opvanglocaties (bso) in Nederland zijn verontrustende misstanden aan het licht gekomen. Uit inspectiebezoeken van de GGD Amsterdam blijkt dat sommige instellingen tekortschieten op het gebied van veiligheid en kwaliteit. Het kinderdagverblijf “Het Droombos” werd geconfronteerd met ernstige problemen, zoals het ontbreken van vaste personeelsleden, gebrekkige informatie voor ouders en onbereikbare leidinggevenden. Na deze schokkende onthullingen werd de locatie gesloten, terwijl andere vestigingen werden verkocht.

Helaas hebben enkele tragische gebeurtenissen de aandacht gevestigd op de veiligheid van kinderen in deze faciliteiten. In Zwolle raakte een peuter te water bij kindcentrum De Vlieger, en in Huizen kwam een 2-jarig kind om het leven in de kinderopvang van ‘t Kraaltje. In Arnhem overleed een kindje aan wiegendood op De Toverburcht. Hoewel deze situaties gelukkig uitzonderingen zijn, benadrukt het de noodzaak van veiligheid en zorgvuldigheid in deze instellingen.

De Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), die duizend aanbieders vertegenwoordigt, merkt op dat deze incidenten geen toeval lijken te zijn. Er wordt gewezen op ernstige personeelstekorten in de sector. Ongeveer een derde van de crèches en bso’s heeft dringend behoefte aan pedagogisch personeel, wat een aanzienlijke uitdaging vormt. Het vaste personeel dat er wel is, ervaart extra druk vanwege de roosterproblemen, waardoor de algehele kwaliteit van de kinderopvang in het gedrang komt.

Het Klachtenloket Kinderopvang heeft een verontrustende trend waargenomen: het aantal incidenten neemt gestaag toe. Hierbij gaat het onder andere om kinderen die weglopen, vallen, of onvoldoende toezicht hebben vanwege personeelstekort. Dit wordt beschouwd als een ‘significante toename’.

Sinds 2012 krijgt elke kinderopvanglocatie een kleurcode toegewezen na inspectie: groen, geel, oranje of rood. Groen betekent dat er weinig of geen zorgen zijn, terwijl rood duidt op ernstige zorgen. De kleur bepaalt hoe vaak en intensief de locatie wordt geïnspecteerd. Onthullende cijfers laten zien dat van de 15.315 kinderopvanglocaties er 1292 serieuze zorgen hebben, aangeduid met een oranje of rood risicoprofiel. Dit betekent dat één op de bijna twaalf crèches en bso’s kwaliteits- en veiligheidsproblemen heeft.

De regionale verschillen zijn opmerkelijk: bepaalde regio’s, zoals Flevoland, hebben een relatief hoog aantal locaties met een oranje of rood risicoprofiel. Andere regio’s, zoals Gelderland-Midden, Brabant-West en Haaglanden, hebben daarentegen aanzienlijk minder locaties met dergelijke zorgen. De oorzaak van deze aanzienlijke variatie is nog onduidelijk, maar het lijkt erop dat kleinere aanbieders mogelijk vaker problemen ervaren dan grotere spelers in de kinderopvangsector. Dit benadrukt het belang van een consistente naleving van beleid en administratie om de veiligheid en kwaliteit van kinderopvang te waarborgen.